Faktoring jest najlepszym rozwiązaniem dla dużych, średnich oraz małych firm. Dzięki temu instrumentowi bardzo szybko można pozyskać zewnętrzne finansowanie, ograniczając przy tym ryzyko związane z późniejszym brakiem zapłaty za wystawioną fakturę przez niesolidnego kontrahenta. Wraz ze wzrostem popularności faktoringu, rok do roku wzrasta liczba podmiotów, oferujących podobną usługę. Wielu przedsiębiorców ma dylemat czy lepszy jest faktoringu poza bankowy, czy ten oferowany przez jednostki bankowe.

     W Polsce ponad 50% PKB wytwarzanych jest przez średnie, małe oraz mikro przedsiębiorstwa, 23% PKB to wkład dużych firm. Na potrzeby utrzymania płynności finansowej, realizowania inwestycji bardzo duża liczba relatywnie mniejszych przedsiębiorców potrzebuje zewnętrznego źródła finansowania, gdyż nie posiadają oszczędności lub własnych środków pod inną postacią. Właściciele firm najczęściej szukają wsparcia w banku, poszukując atrakcyjnej oferty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jednak nie wszyscy mają odpowiednią zdolność kredytową, dochody, zabezpieczenie, by otrzymać kredyt. Powyższy przykład wpływa na wzrost zainteresowania faktoringiem.

     W 2021 r. blisko 30 tys. przedsiębiorstw skorzystało z usługi z faktoringu. W całym 2021 r. o 41% wzrosła liczba podmiotów wnioskujących o finansowanie zewnętrzne niż w roku 2020. Co ważne, po faktoring coraz częściej sięgają właściciele średnich, ale też mikro przedsiębiorstw. W 2021 roku faktorzy sfinansowali działalność polskich przedsiębiorców na kwotę prawie 365 mld zł. Przełożyło się to na wzrost obrotów branży o 26%, co stanowiło najwyższą dynamikę rozwoju w ciągu ostatniej dekady.

     Faktoring należy postrzegać jako relatywnie łatwe do pozyskania zewnętrzne źródło finansowania bieżącej działalności działalność oraz zabezpieczenie przed ryzykiem braku płatności kontrahenta. Przedsiębiorca szybko otrzymuje ustaloną wartość faktury, utrzymuje płynność finansową, bardziej elastycznie może zacząć podchodzić do ustalanych terminów płatności. Tak to wygląda w teorii, w praktyce jednak może być tak, że mniejsze przedsiębiorstwa nie będą w stanie przebić się przez grubą ścianę procedur stawianych przez jednostki oferujące usług faktoringowe. Powyższy przykład dotyczy szczególnie banków, które swoim biznesowym klientom oferują usługi faktoringu.

     Na początku 2000 roku faktoring w Polsce był oferowany jedynie dużym przedsiębiorstwom. Mniejsze podmioty nie miały do niego dostępu. Z biegiem czasu powyższa tendencja zaczęła się zmienić, jednak współcześnie nadal można zauważyć, że banki nie potrafią lub nie chcą dostosować portfela swoich usług do mniejszych firm. W praktyce okazuje się, że w przypadku starania się o faktoring, wnioski mniejszych przedsiębiorstw są traktowane jak wnioski o kredyt. Weryfikowana jest zdolność kredytowa, sprawdzana wysokość dochodów oraz analizowany masowy obrót transakcji. Z dużym problemem spotykają się również nowe firmy, nieposiadające jeszcze historii finansowej, są tak zwanym no name dla banków.

     W tym miejscu należy zaznaczyć, że w oparciu o zupełnie inne zasady działają firmy faktoringowe. Mikrofaktoring WEC w przypadku analizy wniosku klienta, nie weryfikuje jak długo, jest on zarejestrowany na rynku, jakie są jego historyczne dane finansowe. W Mikrofaktoringu WEC, spłaszcza się wszelkie formalności, analizę dokumentów finansowych do minimum. O wiele większe znaczenie w WEC ma, chociażby poznanie specyfiki działalności danego podmiotu, ocena dotychczasowego poziomu działań i wiarygodności. W Polsce bardzo ważne jest kreowanie działań, które mają na celu wspieranie lokalnego biznesu, dbanie o jego rozwój, dlatego ważniejsza dla WEC jest analiza jakości portfela należności i ich wielkość niż chociażby okres działalności danego przedsiębiorstwa na rynku. Do grupy innych czynników budujących przewagę firm faktoringowych nad placówkami banków należy również zaliczyć elastyczność, wykorzystywanie niestandardowych mechanizmów. W WEC dodatkowo za każdym razem tworzona jest spersonalizowana oferta, która ma być najlepiej przystosowana do konkretnego klienta. Dlatego też po rozpatrzeniu wniosku o finansowanie, klient otrzymuje możliwość szybkiego finansowania, na wybranych przez siebie warunkach, pojedynczych faktu czy całych pakietów.