Ile kosztuje usługa faktoringu?

Koszt usługi faktoringu to 0,14% od kwoty do zapłaty na fakturze naliczane za każdy dzień od daty płatności (+23% vat).

Czy są jakieś dodatkowe koszty?

Tak, w przypadku wprowadzenia dodatkowych działań.

Za wysłanie kontrahentowi wezwania do zapłaty – 139 zł + 23% VAT

Za wpisanie wierzytelności na internetowa giełdę długów – 49 zł + 23% VAT.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Każdy kto prowadzi własną działalność i ma do sfinansowania fakturę wystawioną na firmę i przed terminem płatności do kwoty 100 000 zł.

Jak zgłosić fakturę?

Na stronie www.mikrofaktoringwec.eu/wniosek należy uzupełnić dane z faktury potwierdzić wniosek. Po zawarciu umowy, fakturę oraz inne dokumenty wystarczy przesłać za pomocą skanów drogą mailową.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Po wykupie wierzytelności WEC w ciągu 24 godzin przelewa 80% należności , pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 3 dni po spłaceniu całej należności przez kontrahenta na rzecz WEC.

Z jakiego banku wychodzą środki?

Wszystkie środki wychodzą z rachunku bankowego mBank.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Podstawowym niezbędnym dokumentem jest faktura.

Po co mam podawać pesel?

Pesel jest niezbędną informacją już na etapie wniosku, ponieważ na jego podstawie mamy możliwość weryfikacji w BIG – biurach informacji gospodarczej.

Jak długo trwa proces weryfikacji?

Dzięki ograniczeniu formalności oraz nowoczesnym aplikacjom weryfikującym, proces weryfikacji jest bardzo szybki. Zazwyczaj trwa do kilku godzin. Przy kolejnych finansowaniach jeszcze krócej.

Co to jest Kontomatik i czy to jest bezpieczne?

Kontomatik to specjalna aplikacja służąca do weryfikacji tożsamości klientów. Nowoczesna, równie bezpieczna alternatywa dla przelewu weryfikacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, proces potwierdzania danych klientów jest automatyczny, znacznie szybszy i efektywniejszy. Aplikacja jest bezpieczna i spełnia wszystkie wymagania unii europejskiej związanymi z ochroną danych osobowych i świadczeniem usług płatniczych zgodnie z unijną dyrektywą psd2.

Jakie faktury mogę zgłosić do finansowania?

Do finansowania można zgłosić wszystkie ważne faktury, które w pełni przysługują przedsiębiorcy do kwoty 100 000 zł.

W jakiej formie działa proces weryfikacji?

Cały proces odbywa się online.

Czy mogę skorzystać z faktoringu jednorazowo?

Tak, z faktoringu można korzystać zarówno jednorazowo jak i wielorazowo.

Jaka kwota jest przelewana przy uruchomieniu?

Po wykupie wierzytelności WEC wypłaca 80% należności.

Co jeśli kontrahent nie zapłaci?

Jeżeli dłużnik nie dokonał spłaty wierzytelności w terminie 30 dni od dnia terminu jej wymagalności, WEC według własnego uznania dochodzić należności od kontrahenta lub może wezwać faktoranta do zwrotu kwoty uzyskanej z wykupu wierzytelności lub wezwać go do pokrycia kosztów postępowania sądowego.

W jakie kwocie mogę zgłosić fakturę?

Fakturę można zgłosić do kwoty 100 000 zł.